Клуб Судьба человека - Собрание актива музея Булгакова с жителями дома (ЦДЛ 13.04.02)