Петров Николай - слово на вечере Фазиля Искандера (ЦДЛ 06.03.04)