Презентация книги Александра Яковлева (ЦДЛ 28.11.03)